Hotel Dobrega Terana – choose your accommodation

BOUTIQUE ACCOMMODATION FOR ANY AGE, AND FOR AN UNFORGETTABLE VACATION WITH A TWIST

Agroutourism farm with accommodation pri Skoku
Štorje 27, 6210 Sežana, Slovenija
18
, , , , , ,
Agrotourism farm Milič
Zagradec 2, 34010 Zgonik Trst, Italija
12
, , , , , ,
Agrotourism farm Pri Živcovih – 4 Apples
Bojan, Boža and Andrej Radišič, Skopo 24, 6221 Dutovlje
19
, , , , ,
Lisjak Homestead
Boris Lisjak, Dutovlje 31, 6221 Dutovlje
17
, , , , , ,
Špacapan homestead
Ago Špacapan, Komen 85, 6223 Komen
10
, , , , , ,
Vodopivec farm
Tomaj 95a, 6221 Dutovlje
5
, , , , ,
Agrotourism farm Škerlj (Matej Škerlj)
Salež 44, 34010 Zgonik Trst
9
, , , ,
Frankič Farm
Brje pri Komnu 24, 6223 Komen
15
, , , , ,
Agroutourism farm with accommodation Abram - Žerjal
Sveto 69, 6223 Komen
20
, , , , , , ,
Miro Stojan Benčič agrotourism farm with accommodation
Filipčje Brdo 4, 6210 Sežana
15
, , , , ,
Luin farm and vineyard
Coljava 2a, 6223 Komen, Slovenija
7
, , , , , ,
Agrotourism Farm Lupinc
Praprot 11b, Devin Nabrežina 34011, Italija
22
, , , , , ,
Agrotourism Farm Francinovi (Bruno Ukmar)
Avber 21, 6210 Sežana
20
, , , , , , , , ,
Agrotourism Farm Škerlj (Izidor Škerlj)
Tomaj 53, 6221 Dutovlje
19
, , , , , , , ,
Brajda Farm (the Milharčič Homestead)
Štorje 5, 6210 Sežana
6
, , , , , ,
Petelin - Durcik Farm
Pliskovica 93, 6221 Dutovlje
16
, , , , , ,
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.  |  Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.