Pravno obvestilo


Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana se bo trudilo, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Združenje niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana (Konzorcij). Konzorcij je izključni imetnik vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.hoteldobregaterana.si so last Konzorcij in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene ter ob predhodnem pisnem soglasju Konzorcija. Konzorcij si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

Konzorcij pri bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato Konzorcij ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Konzorcij ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. Konzorcij  ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletne strani ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani.

Na tem spletnem mestu so objavljene tudi nekatere vsebine, aplikacije in povezave na spletne strani drugih ponudnikov informacij. Konzorcij ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebine informacij, ki so jih pripravili drugi ponudniki informacij ter za delovanje aplikacij, spletnih strani drugih ponudnikov informacij in njihovo vsebino.
Konzorcij ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana
Sejmiška pot 1A, 6210 Sežana
T: (031) 323 191

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.  |  Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.