Hotel dobrega terana

BUTIČNI HOTEL NA KRASU ZA POSEBNE LJUDI.


Hotel dobrega terana Namen hotela dobrega terana je združiti čezmejne pridelovalce terana, ki ponujajo tudi nastanitvene zmogljivosti, da bi v prepletu ponudbe omogočili gostom celovito doživetje Krasa.

Gre za model razpršenega hotela, saj so nastanitvene zmogljivosti lokacijsko razpršene na čezmejnem Krasu, njihovo stičišče oziroma virtualna recepcija pa je spletno mesto www.hoteldobregaterana.si.

Nastanitvene zmogljivosti razpršenega hotela so zasebni apartmaji, družinske hiše in preurejena stara kmečka domovanja. Namestitve so primerne za pare, družine in manjše skupine. Gost hotela dobrega terana obišče Kras in obenem v njem domuje. Tako lahko bolj doživeto spoznava ljudi, kraje, naravo, navade in kulinariko. S Kraševci ima priložnost vzpostaviti prijateljske odnose, ki so ob kozarcu dobrega terana lahko še pristnejši.

O nas

Spletno mesto www.hoteldobregaterana.si ureja Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana. Nastalo je v okviru projekta Agrotur, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 ∞  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.  |  Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.