Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana

PRIDELOVALCI TERANA, KI PRIDELUJEJO NAJBOLJŠI TERAN - TERAN S POREKLOM


Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana združuje kraške pridelovalce terana, ki so se zavezali, da bodo pri svojem delu sledili najvišjim standardom in tako proizvajali najboljši teran - teran s Priznanim tradicionalnim poimenovanjem oz. Teran PTP.

Konzorcij že vrsto let skrbi za najvišjo kakovost kraškega terana, njegovi člani pa se redno predstavljajo na degustacijah, sejmih, predstavitvah itd. Kakovost terana se tako iz leta v leto izoljšuje.

Konzorcij kraških pridelovalcev terana je ob ustanovitvi leta 2005 štel 24 vinarjev in ga je vrsto let vodil ustanovitelj dr. Miran Vodopivec. Že tri leta ga po krajšem vodenju Boštjana Zidarja danes vodi Boris Lisjak. Konzorcij šteje skupaj 26 članov, med njima so tudi specialistka za vinogradništvo in vinarstvo Majda Brdnik, vodja sežanske kmetijsko svetovalne službe Milena Štolfa obe iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in »doktor terana« dr. Miran Vodopivec, ki so konzorciju v veliko in stalno pomoč.

 OBIŠČITE ČLANE V NJIHOVIH VINSKIH KLETEH IN SI PRIVOŠČITE DEGUSTACIJO TERANA >

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.  |  Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.