Aktualne novice in dogodki

VSE NOVICE IN DOGODKI >

Obiščite osmice na Krasu!

Obiščite osmice na Krasu!

Vabimo vas na izlet na Kras - naužijte se ruja, značilne jesenske barve neskončnih kraških trt in si privoščite kraško kulinariko v eni od osmic na Krasu ali v okolici.

Osmice so k nam prišle z odlokom cesarice Marije Terezije (1717 – 1780), ki je vinogradnikom dovoljeval osemdnevni rok za točenje vina.
Vinogradniki so tako dobili dovoljenje, da so lahko osem dni v letu prodajajo vinske viške preteklega leta v vinotočih. Osmice ob vinu ponujajo tudi kraške dobrote, prepoznamo pa jih po lesenem kažipotu in bršljanovi vejici - "fraska", ki ostane sveža ravno osem dni. Domačije lahko organizirajo osmico največ dvakrat letno za dobo desetih dni. Nuditi morajo izključno domačo hrano, pridelano na kmetiji.
Od tod ime osmic in navada, da v odprto osmico povabijo na vhodna vrata pritrjeni šopki bršljana – 'fraske'.

Vabljeni na odlično kraško kulinariko in kozarček kraškega terana!

Oglejte si krajše filmsko pričevanje iz praznovanja občine Sežana, kjer so Dutovljčani postavili osmico in ponujali štruklje, pršut, teran in bela vina. No, pa na zdravje in se vidimo v naših osmicah!;


Vse informacije v zvezi z osmicami in kdaj so odprte (odprte so različno in v različnih obdobjih), najdete na spletni strani www.osmice.info

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.  |  Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.